Az 1800 utáni Gyűjteményről

A Szépművészeti Múzeum 1800 utáni Gyűjteményének festmény-, szobor- és éremtára a 2010-ben alapított fotó- és médiagyűjteménnyel valamint az osztály kezelésében álló Montgomery Gyűjteménnyel együtt közel 2000 alkotást birtokol. A 19. századi francia művészet gazdag kollekciója a romantikától a posztimpresszionizmusig Delacroix, Corot, Courbet, Manet, Monet, Cézanne és Gauguin remekműveit vonultatja fel. A festmények mellett Rodin és Maillol szobrai is megtekinthetők. Az osztrák biedermeiert többek között Waldmüller, Amerling és Danhauser képviselik, míg a német festészetről Leibl, Lenbach és Menzel, a szimbolizmusról Böcklin, Stuck, Khnopff vásznain keresztül kaphatunk képet. A 20. század első felének irányzatairól Slevogt, Kokoschka, Utrillo, Severini és Chagall, az újabb művészeti törekvésekről mások mellett Albers, Vasarely, Anthony Caro és Abakanowicz művei nyújtanak ízelítőt. A 2010 végén alapított és folyamatosan bővülő fotó- és médiagyűjtemény a múzeum korábban szerzeményezett műtárgy értékű fotográfiáira épül. A közel 300 műtárgyat számláló gyűjtemény többsége fénykép, de kompjúterművészek (pl. Markku Metsämäki) és a mozgóképpel foglalkozó alkotók (pl. Bruce Checefsky) munkái is megtalálhatók benne. Legértékesebb darabjai közt vannak Alekszandr Rodcsenko vintage nagyításai, a Le Corbusier által tervezett Centro Szojuz építését dokumentáló üvegnegatívok, illetve Nathan Lerner életművének legjelentősebb darabjai. A gyűjtemény emigráns magyar művészek (pl. Lucien Hervé, Kepes György, Tót Endre, Drozdik Orsolya) által készített alkotásokból is több jelentős darabot őriz.A Szépművészeti Múzeum épületének megnyitásakor jószerével csak néhány osztrák biedermeier festmény, valamint a századforduló éveiben az Országos Képtár által megvásárolt kortárs művek képviselték a megelőző évszázad művészetét. Ez utóbbi, meglehetősen jó ízléssel válogatott vásárlások (Stuck, Lenz, Khnopff, Segantini egy-egy műve) a legjobb pillanatban, csaknem a képek elkészülésének évében történtek, és máig a századvégi szimbolista és szecessziós anyag magját adják.

A 19. századi gyűjtemény törzsét elsősorban a Delacroix-tól kiinduló francia festészet fejlődésének többé-kevésbé hézagmentes keresztmetszete adja. Ennek a kollekciónak a megalapozása az épület megnyitását követő évben kezdődött, Pálffy János gróf hagyatékának köszönhetően, valamint egy Pisarro- és egy korai Gauguin-kép megvásárlásával. A francia impresszionizmus és posztimpresszionista anyag európai rangra emelése azonban egyértelműen Petrovics Elek érdeme, akinek igazgatósága alatt (1914-1935), céltudatos szerzeményezései révén vált csaknem teljessé ez az együttes. A Herzog-gyűjtemény (Monet, Renoir és Corot egy-egy műve) megszerzése 1945-ben Petrovics törekvéseinek mintegy betetőzését jelentette. A múlt századi francia művészet egységes bemutatásának lehetőségét a múzeum Petrovics személyes ízlésének és vonzalmának köszönheti. Ugyanilyen meghatározó volt, ellenkező előjellel, saját korának művészetéhez való viszonyulása. A 20. század legdinamikusabb évtizedeinek kihasználatlansága a kortárs gyűjtemény gyarapítása szempontjából ma már alig pótolható hiányokat hagyott ránk. Az egykorú művészetnek a tudomásul vételét is alig vállaló óvatosság Petrovics után jó pár évig tovább hagyományozódott. Ennek lett az eredménye, hogy az 1960 előtti félszázad műtárgyanyagából csak négy-öt fontos darab került a keletkezése korában a múzeumba. Az így létrejött óriási hiányokat csak utólag sikerült nem kis erőfeszítés árán pótolni, de a máig megszerzett darabok még hozzávetőlegesen  sem képesek e ma már történelminek számító periódus fő irányairól reális képet adni.

A tulajdonképpeni kortárs művészeti gyűjtemény megalapozása Passuth Krisztina érdeme. Az elmulasztottak pótlására és az eleven művészeti tevékenységnek a múzeumból való további kizárása ellen tett erőfeszítéseit jelentősen támogatta Victor Vasarely, aki az 1950-es években kiemelkedő szerepet játszó absztrakt művészek alkotásait ajándékozta a múzeumnak 1969-ben. Ez az adomány, amellett, hogy új lendületet adott az élő művészek műveinek szerzéséhez, egyúttal átmenetileg a gyűjtemény arculatát is jórészt megszabta. Bár jelentős művek képviselik a század első felének művészetét is, a 20. századi gyűjtemény igazi karakterét ma már a nemzetközi rangú alkotások sorát tartalmazó kortárs rész adja.

A 2010 végén alapított és folyamatosan bővülő fotó- és médiagyűjtemény a múzeum korábban szerzeményezett műtárgy értékű fotográfiáira épül. A közel 300 műtárgyat számláló gyűjtemény többsége fénykép, de kompjúterművészek (pl. Markku Metsämäki) és a mozgóképpel foglalkozó alkotók (pl. Bruce Checefsky) munkái is megtalálhatók benne. Legértékesebb darabjai közt vannak Alekszandr Rodcsenko vintage nagyításai, a Le Corbusier által tervezett Centro Szojuz építését dokumentáló üvegnegatívok, illetve Nathan Lerner életművének legjelentősebb darabjai. A gyűjtemény emigráns magyar művészek (pl. Lucien Hervé, Kepes György, Tót Endre, Drozdik Orsolya) által készített alkotásokból is több jelentős darabot őriz.

Bodnár Szilvia (szerk.): A Budapesti Szépművészeti Múzeum, Budapest 1995.